ספר דברים

קישור למדרש של פרשת דברים

ספר זה ממוסגר כחידוש, באמצעות חזרה, של החוק. במאה השביעית לפני הספירה הקהל דאז מוזמן שוב ושוב לדמיין את עצמו בנעליהם, או בסנדלים, של בני ישראל שעמדו לפני משה מעבר לירדן כשחזר על החוק. הרטוריקה של משה, מצידה, מעלה כל הזמן את נוכחותם הפיזית והעידותית של הקהל אליו הוא פונה כשהוא חוזר על החוק האלוהי שנחשף דור קודם לכן בסיני.

Alter, Robert. The Five Books of Moses: A Translation with Commentary (p. 1118). W. W. Norton & Company. Kindle Edition. תורגם ע"י הרבה