פרשת וירא Understanding Compassion

In Genesis 19, 16 the text mentions that YHWH had compassion on Lot and his family before destroying Sodom. How can that idea be defined? My ideas are in the video

בספר בראשית יט,טז כתוב שחמלת יהוה הייתה עם לוט ומשפחתו לפני השמדת סדום. איך אפשר להגדיר את הרעיון הזה? ראו את הרעיונות שלי בוידאו